Regulamin korzystania z urządzeń Centrum

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYCIĄGÓW NARCIARSKICH

1. Po przejściu bramki należy ustawić się w wyznaczonym miejscu podczepienia i poczekać na orczyk. Kijki należy trzymać w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).

2. Należy jechać spokojnie wyznaczonym śladem, nie wolno „slalomować” na trasie podjazdu. Nie wolno chwytać na trasie pustych orczyków, ani wyczepiać się.

3. Orczyk należy spokojnie wypuścić za ostatnią podporą w oznaczonej strefie wysiadania. Peron górny należy opuścić w nakazanym kierunku.

4. Nie wolno zatrzymywać się w miejscu wysiadania i należy go jak najszybciej opuścić.

5. W przypadku zatrzymania się wyciągu nie wolno go opuszczać. Należy oczekiwać na wznowienie ruchu lub na dyspozycje obsługi.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PRZENOŚNIKA TASMOWEGO

1. Przenośnik taśmowy przeznaczony jest dla osób dorosłych i dzieci, z tym że dzieci do ukończenia 5 roku życia mogą korzystać z przenośnika tylko razem z opiekunem. Sposoby korzystania określają piktogramy.

2. Zabrania się chodzenia po urządzeniu i jazdy na urządzeniu w pozycji innej niż stojąca.

3. Należy zachować bezpieczny odstęp, co najmniej 1 m pomiędzy użytkownikami.

4. Narty i deski należy ułożyć płasko na taśmie wzdłuż toru jazdy lub trzymać w rękach przed sobą. Zabrania się stawiać kijków w pionie, ostrymi końcówkami w dół.

5. W strefie wysiadania należy sprawnie opuścić urządzenie. 

6. Urządzenie nie wymaga bezpośredniego nadzoru obsługi. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub zagrożenia prosimy nacisnąć STOP i powiadomić obsługę.

 

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!