Regulamin Ogródka Misia Stramusia

1. Z Ogródka mogą korzystać dzieci i dorośli codziennie w godzinach podanych na tablicy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Pobranie biletu wstępu (wejście do Ogródka) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i cennika oraz jest zobowiązaniem do zapłaty. Dzieci do lat 5 mogą przebywać w Ogródku tylko pod opieką dorosłego opiekuna, dzieci starsze mogą korzystać z Ogródka samodzielnie, ale wyłącznie za zgodą opiekunów. Każdy użytkownik, a za dziecko opiekun dziecka korzystającego z urządzeń ma obowiązek wcześniejszego zapoznania się
z Regulaminem, znakami, instrukcjami użytkowania i piktogramami oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku. Dziecko wchodzące do ogródka bez opiekuna, czy
z opiekunem korzysta z urządzeń na ryzyko opiekuna, a ten ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko i szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu. Opiekun powinien wybrać urządzenie zabawowe dostosowane do rozwoju dziecka
i uwzględnić, że urządzenia w Ogródku są samoobsługowe i nie wszystkie dzieci poradzą sobie same. Obsługa Ogródka sprawuje tylko ogólny nadzór nad dziećmi przebywającymi w Ogródku polegający jedynie na interweniowaniu w przypadku zauważonych zachowań mogących być przyczyną wypadku. Nie zapewniamy żadnej opieki nad dziećmi, którą przez cały czas gwarantuje i sprawuje opiekun dziecka.

3. Każda osoba wchodząca do Ogródka: dziecko, dorosły, czy opiekun dziecka płaci
za korzystanie i musi pobrać osobny bilet. Bilet upoważnia do korzystania z tras i urządzeń Ogródka z uwzględnieniem ograniczeń wiekowych. Pobrany przy wejściu bilet należy zachować do końca pobytu, gdyż za korzystanie z Ogródka płacimy na podstawie tego biletu przy wyjściu. W razie zgubienia biletu nalicza się opłatę ryczałtową.

4. Po wejściu na teren ogródka wszyscy użytkownicy mogą korzystać z wyciągu taśmowego i tras, zaś dzieci do lat 10 lub do 50 kg wagi z karuzeli pontonowej i zabawek - bujaków. Dzieci do 5 lat mogą korzystać z karuzeli pontonowej i bujaków pod nadzorem opiekuna, a z wyciągu taśmowego tylko w towarzystwie opiekuna. Przy urządzeniach znajdują się instrukcje korzystania i piktogramy. Należy bezwzględnie stosować się
do tych zaleceń i używać urządzeń zgodnie z przeznaczeniem. Na trasie saneczkowej można korzystać z własnych sanek, ale tylko takich, które mają hamulce.

 5. Po wejściu do Ogródka można wypożyczyć sanki. Wypożyczenie jest płatne dodatkowo, poza wstępem. Umowę wypożyczenia zawiera się na podstawie biletu wstępu. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za kradzież, zgubienie lub uszkodzenie sanek. Wypożyczający powinien sprawdzić stan sanek, gdyż odpowiada za nie od tego momentu, zobowiązuje się prawidłowo je użytkować i zwrócić w stanie niepogorszonym
i oczyszczone ze śniegu. Zabrania się wynoszenia sanek poza teren Ogródka
i przekazywania innym osobom. Za zgubienie, zniszczenie lub niezwrócenie pożyczonego sprzętu pobierana jest opłata.

6. Saneczkarze korzystają tylko z wyznaczonych tras. Trasy są jednokierunkowe i przeznaczone wyłącznie do zjazdu, nie można tam podchodzić. Należy jeździć ostrożnie z szybkością dostosowaną do umiejętności własnych i innych użytkowników, uwzględniając warunki śniegowe i pogodowe. Nie wolno korzystać z tras w sposób niebezpieczny dla siebie lub innych użytkowników, trzeba unikać kolizji, a wyprzedzać tylko w odpowiedniej odległości. Należy unikać zatrzymań na trasie zjazdu. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe. Zalecamy używanie kasków ochronnych.


7. W razie zauważenia wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą. Działania ratownicze na terenie Ogródka prowadzą ratownicy CSN Nosal. Zauważony wypadek należy zgłosić obsłudze. Każdy uczestnik wypadku: sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.

8. W Ogródku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. Nie mogą wchodzić też osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. W tych przypadkach oraz innych uzasadnionych względami bezpieczeństwa użytkowników obsługa może wyprosić z Ogródka osobę, która stanowi
zagrożenie dla innych, nawet potencjalne. Wszelka działalność: gospodarcza, niekomercyjna, szkolenie narciarskie, mieszczanie ogłoszeń, reklam i ulotek na terenie Ogródka wymaga naszej pisemnej zgody. Do Ogródka nie można wprowadzać żadnych zwierząt. Nie odpowiadamy za pozostawione lub zagubione u nas rzeczy. Teren Ogródka jest dla bezpieczeństwa monitorowany, a nagrania mogą być przechowywane przez zarządzającego. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na terenie Ogródka, w których zostanie pokrzywdzone dziecko, należy bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze. Wszelkie roszczenia zgłoszone później mogą zostać uznane za nie powstałe
w Ogródku. Zabrania się wchodzenia na teren Ogródka po zamknięciu.

Ogródkiem zarządza Przedsiębiorstwo Transportowe Marian Strama. Wszelkie uwagi można kierować na adres siedziby: 34-500 Zakopane Balzera 30, na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 182062700.

TELEFONY ALARMOWE
CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999
STRAŻ POŻARNA 998
POLICJA 997

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!