Regulamin korzystania z kart

1. Karta i kaucja

Ze wszystkich wyciągów Centrum korzystamy na podstawie jednej karty elektronicznej, zwanej dalej kartą. Karta funkcjonuje na zasadzie dokumentu na okaziciela - wszelkie rozliczenia kasa dokonuje wyłącznie na podstawie karty. W przypadku zagubienia karty nie wydajemy duplikatów. Za każdą kartę pobieramy kaucję w kwocie 10,- złotych.

2. Sprzedaż i ważność kart

Karty sprzedaje wyłącznie kasa na podstawie aktualnego cennika, który opublikowany jest na stronach internetowych Centrum. Sprzedaż i zwrot kart możliwe są tylko w kasie i w godzinach pracy kasy.

Karty są ważne przez jeden, bieżący sezon zimowy, czyli tylko w tym sezonie zimowym, w którym zostały kupione.

Zakup karty upoważnia do korzystania z urządzeń, które są czynne w danym dniu i w godzinach ich pracy w tym dniu, z ograniczeniami ustalonymi w regulaminach.

Klient kupując kartę określonego typu godzi się z zasadami jej użycia. Powinien więc zapoznać się z tymi zasadami przed zakupem, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w zakresie zwrotów i wybrać kartę, której zasady użycia będą mu odpowiadać.

3. Rodzaje kart

Karty punktowe można wykupić za dowolną kwotę lub z dowolną ilością punktów. Jeden punkt odpowiada kwocie 10 groszy. W każdym czasie lub po wyczerpaniu punktów kartę punktową można doładować o dowolną kwotę. W przypadku kart punktowych zwracamy całą należność za nie wykorzystane punkty.

Karty czasowe można kupić na oferowaną w cenniku ilość godzin w konkretnym, na przykład bieżącym dniu. Karta czasowa jest ważna przez wykupiony okres czasu liczony od chwili pierwszego użycia karty, nie dłużej jednak, niż do zamknięcia ostatniego wyciągu Centrum w tym dniu.

Karty terminowe można kupić na oferowaną w cenniku ilość dni lub na okres w danym dniu. Karta terminowa jest ważna w wykupionym terminie bez względu na moment pierwszego użycia karty, nie dłużej jednak, niż do zamknięcia ostatniego wyciągu Centrum w danym dniu.

W przypadku kart czasowych i terminowych przyjmujemy zasadę, że decyzję o zakupie, momencie rozpoczęcia używania karty i momencie zwrotu Klient podejmuje na swoją odpowiedzialność. Bez względu na to, jak długo Klient korzystał z takiej karty i czy w ogóle jej użył nie zwracamy należności za nie wykorzystany czas, chyba że osoba korzystająca przedstawi zaświadczenie lekarskie, że jej stan zdrowia uniemożliwił korzystanie z urządzeń Centrum.

4. Użycie karty

Karty działają poprzez przyłożenie do czytnika. Na wyświetlaczu pojawiają się informacje o aktualnej taryfie i stanie karty. Przyłożenie ważnej karty do czytnika otwiera kołowrót. Sygnał dźwiękowy oznacza, że karta jest nieważna, nie jest obsługiwana przez dany czytnik, brakuje na niej punktów lub nie upłynął okres zwłoki w przypadku karty czasowej i terminowej. We wszystkich tych przypadkach pojawia się stosowny komunikat.

5. Ograniczenia sprzedaży i używania kart.

Z karty czasowej i terminowej może korzystać tylko jedna osoba.

Kartę Stramusia mogą nabywać wyłącznie opiekunowie dzieci biorących udział w feryjnych kursach narciarskich organizowanych przez Szkołę STRAMA, na zasadach ustalonych dla tej karty przez Szkołę STRAMA. Z karty tej mogą korzystać wyłącznie dzieci biorące udział w feryjnych kursach narciarskich.

6. Zwroty, wyłączenia zwrotów

Zwrot kart możliwy jest tylko w kasie i w godzinach pracy kasy. Zwrotów dokonujemy tylko okazicielowi karty i tylko na podstawie karty. Kaucję i w przypadku kart punktowych należność za nie wykorzystane punkty zwracamy do końca bieżącego sezonu, albo do 31 marca.

Klient powinien zapoznać się z godzinami otwarcia wyciągów i okresami obowiązywania kart terminowych i odpowiednio wcześnie rozpocząć korzystanie z karty, szczególnie z czasowej i terminowej. Centrum zastrzega sobie prawo, w zależności od frekwencji lub warunków pogodowych, ograniczenia w trakcie dnia ilości otwartych wyciągów. Zmniejszenie ilości otwartych wyciągów nie jest powodem do częściowego zwrotu wartości karty czasowej lub terminowej.

Należy chronić kartę przed utratą, uszkodzeniami mechanicznymi i elektromagnetycznymi. W przypadku braku karty, uszkodzenia karty, czy niemożności odczytu karty nie jesteśmy w stanie zwrócić ani kaucji za kartę, ani pieniędzy za nie wykorzystane przejazdy z tych kart.

7. Formy płatności

Kartę można nabyć za gotówkę lub bezgotówkowo w zakresie kart płatniczych obsługiwanych przez terminal kasowy. Płatność kartą płatniczą trzeba zgłosić przed zamówieniem karty. Centrum może w każdym czasie wstrzymać możliwość płatności kartą płatniczą lub w przypadku takiej płatności dokonać zwrotu tylko bezgotówkowo.

8. Paragony i faktury

Jedynym dowodem zakupu jest paragon fiskalny. Kaucja, z zasady zwrotna, nie jest uwzględniana na paragonie. Faktury wystawiamy tylko na podstawie i za zwrotem paragonu.

W przypadku zakupu kart punktowych, klient potrzebujący fakturę musi uwzględnić, że fakturę możemy wystawić dopiero po usłudze, to jest po zakończeniu jazdy i po zwrocie kart objętych tym paragonem.

W przypadku zwrotu części kart z danego paragonu faktura wystawiana jest za zwrotem paragonu, ale tylko na przejazdy zrealizowane ze zwróconych kart.

9. Reklamacje

Wszelkie reklamacje rozpatruje kasa na podstawie okazanej karty. Od decyzji kasy można odwołać się do zarządcy Centrum STRAMA Sp. z o.o.: listownie: 34-500 Zakopane Balzera 30, na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 182062700.

 

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!