Dane ze stacji meteorologicznej zainstalowanej w Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL