Regulamin Centrum Szkoleń Narciarskich NOSAL

Wejście na teren Centrum szkoleń narciarskich Nosal (zwanego dalej Centrum) jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Zakup karty elektronicznej (zwanej dalej kartą) oznacza akceptację Regulaminu korzystania z kart i Regulaminu korzystania z urządzeń Centrum.
 
1. Korzystanie z obiektów i urządzeń Centrum jest możliwe w godzinach otwarcia wyciągów. Wyciągi są czynne codziennie w godzinach otwarcia podanych na stronie www.nosal.pl oraz na świetlnej tablicy informacyjnej.
Osoby przebywające na terenie Centrum powinny zachować należytą ostrożność i postępować w sposób niezagrażający zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu innych. Należy przestrzegać postanowień regulaminów, szczegółowych zasad korzystania z urządzeń, stosować się do znaków oraz zaleceń obsługi.
W przypadku wprowadzenia przez państwo ograniczeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, wszystkie ograniczenia ustalone dla przestrzeni publicznej obowiązują na całym terenie Centrum, także na trasach narciarskich.
Zwierzęta można wprowadzać na teren Centrum pod warunkiem stałego nadzoru, stosowania krótkiej smyczy i kagańca. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na obszar tras narciarskich i do obiektów Centrum.
Osoby przebywające na terenie Centrum są odpowiedzialne za własne zachowanie i swoich podopiecznych oraz za funkcjonowanie sprzętu sportowego, którego używają oni i ich podopieczni.
 
2. Wejście na trasy narciarskie lub korzystanie z urządzeń możliwe jest tylko po wykupieniu biletu w kasie, którym jest karta. Osoby nieposiadające ważnej karty nie mogą korzystać ani z tras narciarskich, ani z urządzeń. Zasady korzystania z kart określa Regulamin korzystania z kart. Zasady korzystania z wyciągów określa Regulamin korzystania z urządzeń Centrum.
Na wyciągach i na trasach narciarskich zabrania się przebywania w stanie nietrzeźwości, po użyciu środków odurzających, wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego, pozostawiania i wyrzucania nieczystości. Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych. Zabrania się wchodzenia na trasy w innych miejscach. Na trasach zabroniony jest ruch pieszy i zjazd na sankach lub na innych przedmiotach, niż narty lub snowboard. Kategorycznie zabrania się wchodzenia na trasy poza godzinami otwarcia Centrum.
Korzystając z wyciągów należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania, stosować się do instrukcji, znaków i zaleceń obsługi, informować obsługę wyciągów, gdy narciarz jest początkujący i żądać dodatkowych wskazówek. Przez bramki należy przechodzić wyłącznie pojedynczo. Wsiadanie na wyciągi odbywa się wyłącznie w oznakowanych miejscach. Kategorycznie zabrania się wsiadania i wysiadania poza tymi miejscami. 
Należy przestrzegać zasad stosowania kart. Z jednej karty może korzystać tylko jedna osoba, bez względu na wiek, czy wzrost. Karty nie można nikomu odstępować ani sprzedawać.
Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych.
Korzystający z tras zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach. Zabrania się jazdy poza tymi trasami. Trasy wyznaczone są siatkami, fladrami lub granicami naturalnymi. Korzystający powinni spodziewać się i omijać znajdujące się na trasie przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody. Trasy narciarskie są jednokierunkowe i przeznaczone wyłącznie do zjazdu. Należy jeździć ostrożnie, biorąc pod uwagę możliwości własne i innych, warunki śniegowe i pogodowe. Nie wolno na trasach podchodzić czy korzystać z tras w inny niebezpieczny dla siebie lub innych użytkowników sposób. Zjeżdżać należy z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. Trzeba wybrać taki tor jazdy, by uniknąć zderzenia z innym zjeżdżającym, a wyprzedzać tylko w takiej odległości, która zapewni wyprzedzanemu wystarczającą przestrzeń dla wszystkich jego manewrów. Wjeżdżać na trasę lub ruszać po zatrzymaniu można dopiero po uprzednim sprawdzaniu, czy można to uczynić bez zagrożenia dla siebie i innych. Należy unikać zatrzymań na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku należy usunąć się z toru jazdy tak szybko, jak to możliwe. Wyjątkowe schodzenia możliwe są wyłącznie przy siatkach na granicach trasy.
W razie zauważenia wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, winien zabezpieczyć to miejsce i służyć poszkodowanemu pomocą. Zauważony wypadek należy zgłosić obsłudze lub ratownikowi dyżurnemu. Osoby znajdujące się na trasie lub wyciągu mają bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa ratownikom wykonującym działania ratownicze. Każdy uczestnik wypadku: sprawca, poszkodowany lub świadek jest zobowiązany podać służbom ratowniczym swoje dane osobowe.
Zabrania się wjazdu na narciarskie trasy zjazdowe wszelkich pojazdów silnikowych, za wyjątkiem pojazdów służb ratowniczych, policji, służb ochrony przyrody – zaopatrzonych w sygnały świetlne w kolorze niebieskim i sygnały dźwiękowe oraz pojazdów obsługi stacji narciarskiej – wyposażonych w sygnalizację świetlną w kolorze żółtym oraz sygnalizację dźwiękową. Osoby znajdujące się na trasie zjazdowej mają obowiązek ułatwić przejazd tym pojazdom przez ustąpienie im pierwszeństwa przejazdu.
 
3. Wszelka działalność gospodarcza, czy niekomercyjna, szkolenie narciarskie, umieszczanie ogłoszeń, reklam i ulotek na całym obszarze Centrum wymaga zgody zarządzającego.
Szkolenie narciarskie może prowadzić wyłącznie Szkoła Narciarska i Snowboardowa STRAMA.
 
4. Osoby, które będą łamać powyższe zasady mogą zostać usunięte poza teren Centrum.
Od osób wykonujących bez zgody szkolenie narciarskie lub jakąkolwiek inną działalność będziemy dochodzić także stosownego odszkodowania.
 
5. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do powyższego regulaminu.
 
6. Obiektem zarządza STRAMA Sp. z o.o. Wszelkie uwagi można kierować: listownie: 34-500 Zakopane Balzera 30, na e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 665435329
 
 
TELEFONY ALARMOWE: CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 STRAŻ POŻARNA 998 POLICJA 997

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!