Trasy i wyciagi narciarskie

Witamy na Nosalu!

Wyciągi są czynne codziennie. Godziny otwarcia podajemy na bieżąco na stronie www.nosal.pl i na tablicy świetlnej.

Szczegółowe zasady korzystania z obiektów i urządzeń Centrum Szkoleń Narciarskich Nosal opisane są w Regulaminie Centrum, Regulaminie korzystania z kart i Regulaminie korzystania z urządzeń Centrum. Przed skorzystaniem z naszych usług należy zapoznać się z tymi zasadami. 

NOSAL - plan

Wyciąg 1 Tatrapoma P.

Trasa narciarska łatwa i szeroka, niebieska, długość trasy 200 m.

Wyciąg 2 Tatrapoma P ("Żółwik")

Trasa łatwa dla początkujących i dzieci, niebieska, długość 145 m.

Wyciąg 3 Tatrapoma P

Trasa narciarska łatwa i szeroka, niebieska, wspolna z wyciągiem nr 4, długość 250 m.

Wyciąg 4 Tatrapoma P

Trasa narciarska łatwa i szeroka, niebieska, wspólna z wyciągiem nr 3, długość 240 m.

Wyciąg 5 Tatrapoma P

Trasa narciarska łatwa, niebieska, długość 220 m.

Przenośnik taśmowy T5 Sunkid ("Taśma")

Trasa bardzo łatwa dla zaczynających przygodę z nartami, niebieska, długość 33 m.

 

Parametry wyciągów 

  Tatrapoma P1 Tatrapoma P2 Tatrapoma P3 Tatrapoma P4 Tatrapoma P5 Taśma T5
kierunek ruchu:  lewy  prawy  lewy  prawy lewy lewy
długość wyciągu: 200 m  137 m  252 m  242 m 220 m 32 m
długość trasy: 200 m  145 m  250 m  240 m  200 m  33 m
przewyższenie stacji górnej: 29,2 m  14 m  33 m  32 m  29 m  1,6 m
średnie nachylenie: 14,6%  9,7 %  13,2 %  12,7 % 13 % 6%
prędkość max: 2,3 m/s  2,1 m/s  2,1 m/s  2,1 m/s 2,1 m/s 0,7 m/s
czas przejazdu przy pr. max: 87 s  65 s  120 s  115 s  98 s  43s

Korzystanie z wyciągów

 Jak korzystać z wyciągów

Ze wszystkich wyciągów korzystamy na podstawie jednej karty. Karty są ważne tylko przez jeden, bieżący sezon zimowy. Każda osoba korzystająca z wyciągów musi mieć osobną kartę. Za kartę pobieramy kaucję. Kaucję zwracamy do końca bieżącego sezonu, albo do 31 marca.

Karty

Karty punktowe można wykupić za dowolną kwotę lub z dowolną ilością punktów. Jeden punkt to 10 groszy. W każdym czasie lub po wyczerpaniu punktów kartę punktową możemy zwrócić lub doładować o dowolną kwotę.  W przypadku kart punktowych należność za nie wykorzystane przejazdy zwracamy do końca bieżącego sezonu, albo do 31 marca.

Karty czasowe można kupić na bieżący dzień na podaną w cenniku ilość godzin. Karta ta jest ważna przez wykupiony okres czasu liczony od chwili pierwszego użycia karty, nie dłużej jednak niż do zamknięcia obiektu w danym dniu. W przypadku kart czasowych nie zwracamy należności za nie wykorzystany czas.

 Karty terminowe można kupić na oferowaną w cenniku ilość kolejnych dni lub na okres w danym dniu. Karta ta jest ważna w wykupionych dniach w godzinach od otwarcia do zamknięcia wyciągów lub w podanym okresie godzinowym w danym dniu. W przypadku kart terminowych nie zwracamy należności za nie wykorzystany okres.

Zwroty

Zwrotów dokonujemy tylko na podstawie karty i jej okazicielowi. W przypadku zagubienia karty nie wydajemy duplikatów, a bez okazania karty nie dokonujemy zwrotów. Należy chronić kartę przed uszkodzeniami mechanicznymi lub elektromagnetycznymi. Nie zwracamy kaucji za karty uszkodzone oraz pieniędzy za nie wykorzystane przejazdy z tych kart.

Wszelkie reklamacje rozpatruje kasa na podstawie okazanej karty. Nie rozpatrujemy reklamacji w przypadku użycia kart niezgodnego z regulaminem. Cenniki mogą ulec zmianie w trakcie sezonu.

 Karty płatnicze i faktury.

Płatność kartą płatniczą proszę zgłosić przed zamówieniem kart.

Faktury wystawiamy na podstawie i za zwrotem paragonu. W związku z koniecznością uwzględnienia zwrotów, w przypadku zakupu kart punktowych, fakturę możemy wystawić dopiero po usłudze, to jest po zwrocie wszystkich kart objętych paragonem.

Uwaga

Trasy narciarskie są jednokierunkowe przeznaczone wyłącznie do zjazdu. Należy jeździć ostrożnie, biorąc pod uwagę możliwości własne i innych, warunki śniegowe i pogodowe. Nie wolno korzystać z tras w sposób niebezpieczny dla siebie lub innych użytkowników. Wstęp na trasy narciarskie możliwy jest tylko w miejscach wyznaczonych. Zabrania się wchodzenia na trasy w innych miejscach. Na trasach zabroniony jest ruch pieszy i zjazd na sankach lub na innych przedmiotach, niż narty lub snowboard.

Korzystając z wyciągów należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania, stosować się do instrukcji, znaków i zaleceń obsługi. Prosimy o obiektywną ocenę własnych możliwości i zgodny z nią wybór trasy oraz informowanie obsługi, gdy jesteście początkujący.

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!