Regulamin korzystania z kart

1. Karta i kaucja

Ze wszystkich tras narciarskich i urządzeń Centrum korzystamy na podstawie jednej karty elektronicznej, zwanej dalej kartą. Karta funkcjonuje na zasadzie dokumentu na okaziciela - wszelkie rozliczenia kasa dokonuje wyłącznie na podstawie karty. W przypadku zagubienia karty nie wydajemy duplikatów. Za każdą kartę pobieramy kaucję w kwocie 10,- złotych.

2. Sprzedaż i ważność kart

Karty sprzedaje wyłącznie kasa na podstawie aktualnego cennika, który opublikowany jest na stronach internetowych Centrum. Sprzedaż i zwrot kart możliwe są tylko w kasie i w godzinach pracy kasy.

Karty są ważne przez jeden, bieżący sezon zimowy, czyli tylko w tym sezonie zimowym, w którym zostały kupione.

Zakup karty upoważnia do korzystania z tras i urządzeń, które są czynne w danym dniu i w godzinach ich pracy w tym dniu, z ograniczeniami ustalonymi w regulaminach.

Klient kupując kartę godzi się z zasadami jej użycia. Powinien więc zapoznać się z tymi zasadami przed zakupem, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń w zakresie zwrotów i wybrać kartę, której zasady użycia będą mu najlepiej odpowiadać.

3. Rodzaje kart

Karty czasowe można kupić na oferowaną w cenniku ilość godzin w konkretnym, domyślnie w bieżącym dniu. Karta czasowa jest ważna przez wykupiony okres czasu liczony od chwili pierwszego użycia karty, nie dłużej jednak, niż do zamknięcia ostatniego wyciągu Centrum w tym dniu. Klient powinien przed zakupem zapoznać się z godzinami zamknięcia wyciągów i odpowiednio wcześnie rozpocząć korzystanie z karty.

Karty terminowe można kupić na oferowaną w cenniku ilość dni lub na okres czasowy w danym dniu. Karta terminowa jest ważna w wykupionym terminie bez względu na moment pierwszego użycia karty, nie dłużej jednak, niż od otwarcia pierwszego do zamknięcia ostatniego wyciągu Centrum w danym dniu.

W przypadku kart czasowych i terminowych przyjmujemy zasadę, że decyzję o zakupie, momencie rozpoczęcia używania karty i momencie zwrotu Klient podejmuje na swoją odpowiedzialność. Bez względu na to, jak długo Klient korzystał z takiej karty i czy w ogóle jej użył nie zwracamy należności za niewykorzystany czas, chyba że osoba korzystająca przedstawi zaświadczenie lekarskie, że jej stan zdrowia uniemożliwił korzystanie z tras lub urządzeń Centrum.

4. Użycie karty

Karty działają poprzez zbliżenie do czytnika. Na wyświetlaczu pojawiają się informacje o stanie karty. Przyłożenie ważnej karty do czytnika otwiera kołowrót. Sygnał dźwiękowy oznacza, że karta jest nieważna lub nie upłynął okres zwłoki. W tych przypadkach pojawia się stosowny komunikat.

5. Ograniczenia sprzedaży i używania kart.

Z jednej karty może korzystać tylko jedna osoba, bez względu na wiek, czy wzrost.

Karty nie można odstępować ani sprzedawać.

Kartę Stramusia mogą nabywać wyłącznie opiekunowie dzieci biorących udział w feryjnych kursach narciarskich organizowanych przez Szkołę STRAMA, na zasadach ustalonych dla tej karty przez Szkołę STRAMA. Z karty tej mogą korzystać wyłącznie dzieci biorące udział w feryjnych kursach narciarskich.

6. Zwrot kaucji, wyłączenia zwrotów

Zwrot kart możliwy jest tylko w kasie i w godzinach pracy kasy. Zwrotów dokonujemy tylko okazicielowi karty i tylko na podstawie karty. Kaucję zwracamy do końca bieżącego sezonu, albo do 31 marca.

Centrum zastrzega sobie prawo, w zależności od frekwencji lub warunków pogodowych, ograniczenia w trakcie dnia ilości otwartych wyciągów. Zmniejszenie ilości otwartych wyciągów nie jest powodem do częściowego zwrotu wartości karty.

Należy chronić kartę przed utratą, uszkodzeniami mechanicznymi i elektromagnetycznymi. W przypadku zgubienia, uszkodzenia, czy niemożności odczytu karty nie zwracamy kaucji za kartę.

7. Formy płatności

Kartę można nabyć za gotówkę lub bezgotówkowo w zakresie kart płatniczych obsługiwanych przez terminal kasowy. Płatność kartą płatniczą trzeba zgłosić przed zamówieniem karty. Centrum może w każdym czasie wstrzymać możliwość płatności kartą płatniczą lub w przypadku takiej płatności dokonać zwrotu kaucji tylko bezgotówkowo.

8. Paragony i faktury

Jedynym dowodem zakupu jest paragon fiskalny. Faktury imienne wystawiamy tylko na podstawie i za zwrotem paragonu/ów.

Przedsiębiorca ma prawo żądać wystawienia faktury tylko wtedy, gdy na paragonie zostanie zawarty jego NIP, dlatego prosimy podawać numer NIP przed wydrukiem paragonu. Brak numeru NIP na paragonie uniemożliwia wystawienie na jego podstawie faktury. Faktury wystawiamy jedynie do paragonu powyżej 450 złotych.

9. Reklamacje

Wszelkie reklamacje rozpatruje kasa na podstawie okazanej karty. Od decyzji kasy można odwołać się do zarządcy Centrum STRAMA Sp. z o.o. listownie: 34-500 Zakopane Balzera 30, na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 665435329.

 

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń!